KEIN Karfreitagsgottesdienst
Freitag 10. Apr. 2020 09:45 - 11:00
Kirche Bubikon

KEIN Kirchenkonzert zu Karfreitag
Freitag 10. Apr. 2020 17:00 - 18:00
Kirche Bubikon

KEIN Osterfrühfeier mit Tauferinnerung
Sonntag 12. Apr. 2020 06:00 - 07:00
Kirche Bubikon

KEIN Familiengottesdienst zu Ostern
Sonntag 12. Apr. 2020 09:45 - 11:00
Kirche Bubikon

KEIN Konf-Lager
Montag 13. Apr. 2020
- Freitag 17. Apr. 2020

Auswärts